CHINESE

People

Home» People» Distinguished Members

Distinguished Members

Test
Academician of the Chinese Academy of Sciences
Xue Duan (2007)


Distinguished under the Changjiang Scholars Program of the Ministry of Education
Xue Duan (2000)


National Distinguished Young Scholars
Jing He (2010)  Min Wei (2012)  Feng Li (2013)


973 Program Chief Scientist
Xue Duan


National Outstanding Teachers
Changqun Zhang (2003)   Yi Yang (2007)


Beijing Outstanding Teachers
Changqun Zhang (2003)   Yi Yang (2007)  Guangfeng Jiang (2008)  Hongguang Du (2010)
JiaxI Xu (2011)  Shouli Bai (2012)  Xin Qi (2013)  Zhihua Wang (2014)  Baoshan Li (2015)


New Century Talents Scheme of the Ministry of Education
Jing He (2004)  Feng Li (2004)  Min Wei (2005)  Jian Jin (2006)  Fazhi Zhang (2007)
Wensheng Yang (2008)  Yufei Song (2009)  Leyu Wang (2010)  Jun Lu (2011)  Chao Lv (2011)
Junfeng Liu (2012)

| |